https://sk.puren.info/o-firme-sk/udrzitelnost/ekologie/
Ekologie

Ekologie

Kdo mluví o zachování zdrojů přírodního bohatství a energetické úspoře, je třeba, aby usiloval o ekologicky šetrné, udržitelné a energeticky účinné řešení. V případě purenu těmto požadavkům odpovídají nejen zhotovené výrobky, ale i proces jejich výroby. Naše výrobní zařízení jsou spojením vysoké účinnost a nízké spotřeby energie.

Jedna věc je jistá: vše, co přispívá ke snížení spotřeby energie, chrání životní prostředí a minimalizuje spotřebu surovin. Životní cyklus produktu dokazuje jeho skutečnou ekologičnost. V případě tepelně izolačních systémů puren z tvrdé PUR pěny do celkové analýzy spadají ještě následující faktory:

  • Spotřeba energie potřebná na výrobu a přepravu na staveniště
  • Úspora energie během používání
  • Energie získaná ve fázi likvidace spalováním, resp. energie potřebná na recyklaci

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel: +49 (0)7551 / 80 99 0
Fax: +49 (0)7551 / 80 99 20