https://sk.puren.info/o-firme-sk/udrzitelnost/pure-life/
PURE LIFE

Pure life je vhodný pro člověka i životní prostředí

Puren přichází v souvislosti s životním prostředím a kvalitou s novými podněty. Na základě komplexního testování, které provedl Fraunhoferův institut pro výzkum dřeva, institut Wilhelma Klauditze (WKI) jsme oprávněni na vysoce kvalitní izolační materiály z našeho programu šikmých, plochých střech a fasád používat označení pure life.

Nezávislý Fraunhoferův institut WKI testoval naše izolační hmoty v souvislosti s obsaženými látkami a uvolňováním těkavých látek (emisí) dle zvláště přísných kritérií, pokud jde o vliv na srdce a ledviny.

Zdraví člověka a životní prostředí je nejdůležitější, a proto při volbě stavebních a izolačních materiálů, ať už v případě novostaveb či rekonstrukcí, velmi záleží na tom, aby se v interiéru nevyskytovaly žádné zdraví škodlivé látky, či nebyly takové látky vypouštěny do životního prostředí. Vysoce výkonné izolační látky puren s označením pure life jsou prokazatelně zdravotně nezávadné a lze je bez jakéhokoli omezení použít dokonce v interiérech. Splňují velmi přísná kritéria a požadavky na emise, které jsou kladeny na kvalitu vzduchu v interiérech, neboť emise těkavých látek jsou nižší, než je tomu u většiny organických přírodních materiálů.

V případě, že chcete stavět či zdravě rekonstruovat, sledujte označení pure life.

K posouzení vnitřního ovzduší byly pro celou škálu škodlivin přítomných ve vnitřním ovzduší stanoveny hodnoty, které nesmí být překročeny. PU izolační hmoty uváděné pod značkou pure life splňují bezezbytku požadavky na množství kritérií, například dle německé normy na uvolňování emisí ze stavebních dílců AgBB, kritéria Modrého anděla RAL UZ 132 i směrnice o veřejných zakázkách natureplus RL 0104. Navíc jsou zdravotně nezávadné a vhodné k aplikaci do interiéru budov. To zaručují ročně prováděné zkoušky výroby izolačních hmot, emisní testy na vzorcích a certifikace produktu značky pure life. 

Další informace o pure life naleznete také v nové příručce, která je ke stažení vpravo. Informace jsou dostupné také na internetových stránkách www.purelife-info.de

 

 

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel: +49 (0)7551 / 80 99 0
Fax: +49 (0)7551 / 80 99 20