https://sk.puren.info/o-firme-sk/
O firmě

Nápady a úspěšné produkty

Firma puren gmbh patří mezi průkopníky technologie tvrdé polyuretanové pěny

Firma puren gmbh existuje již téměř 45 let a sídlí v Überlingenu u Bodamského jezera. Se svými 300 zaměstnanci patří ke středním firmám s mezinárodní působností a s jednatelem Dr. Andreasem Hutherem se stala průkopníkem v oblasti technologie tvrdé pěny (PUR/PIR). 

Thorsten Speckmann, jednatel puren s.r.o., Theodor Mayer, jednatel puren s.r.o.

Téma inovace provázelo zakladatele firmy a člena poradního grémia Hanse Bommera již od počátku firmy. V roce 1968 byl polyuretan v Německu prakticky neznámý. Hans Bommer se seznámil s tímto multifunkčním a vysoce účinným materiálem díky náhodě a ihned pochopil jeho univerzálnost.  Po prozkoumání technických vlastností a výrobních postupů začal v takzvané „dílně“ společně s jedním zaměstnancem produkovat první bloky z tvrdé PUR pěny. Podnikatelské úsilí brzy přineslo své ovoce a z firmy o dvou lidech vznikla postupem času dnešní skupina s několika celostátními výrobními a distribučními místy a od roku 1996 s joint-Venture v Číně.

Otázky ochrany životního prostředí, energetická úspora a zachování přírodních zdrojů byly pro firmu puren vždy velmi významné.  Na začátku sedmdesátých let, kdy o problematice klimatu, vodních zdrojů a ochrany přírody, úspory emisí CO2 nebo skleníkových plynů ještě nikdo nemluvil, předběhl puren svou dobu tím, že začal s recyklováním odpadních látek z výroby a vývojem konstrukčního materiálu jakož i ropných a chemických pojiv pro zeminu a vodu. Tento koncept se dodnes odráží ve firemní filozofii.

„získávání energie a redukce škodlivin pomocí tepelně izolačních, tepelných a environmentálních technologií a jejich inovativních produktů“

Široké pole působnosti

Firma puren má dnes široký záběr působnosti. Úsek stavebnictví zahrnuje výrobu a distribuci tepelně izolačních prvků a systémů šikmé a ploché střechy, podlah a stropů a také fasád.  Produkty nabízené v obchodech se stavebními materiály jsou vhodné jak pro nové stavby, tak pro rekonstrukce a významně přispívají ke snížení nákladů na vytápění a k ochraně životního prostředí.  Izolační materiál puren má při minimální tloušťce velmi dobré hodnoty tepelné izolace, které snižují spotřebu energie a tím i emise znečišťujících látek z budovy.  Tepelně izolační systémy se osvědčily a jsou řadu let používány ve stavebnictví při stavbě soukromých rodinných domů či u staveb sloužících veřejnému účelu, průmyslových a komerčních komplexů.

V průmyslovém sektoru vyžadují složitější aplikace neustále nová a kreativní řešení. Proto zhotovuje puren velké bloky z tvrdé pěny s různými specifickými vlastnostmi, které se ještě dále upravují dle přání zákazníka. Přířezy nebo tvarované díly pro kabiny vzducholodí, chladicí vozy, komponenty pro výrobu vagonových a kontejnerových systémů okenních a dveřních systémů, stavbu lodí nebo modelů, univerzálnost využití je téměř neomezená. Dále je to výroba velmi speciálních dílů například pro stavbu olympijské věže v Barceloně (navrženou světoznámým architektem Santiago Calatrava) u příležitosti letních olympijských her konaných v roce 1992. Výroba a distribuce polyuretanových sorbentů a chemických pojiv rovněž spadá do této kategorie.

Ke skupině puren patří také spalovací technika BOMAT. Bomat je mezinárodně uznávanou a jednou z předních společností v oblasti technologie topidel na plyn a topný olej. Spolupracuje s renomovanými společnostmi v oboru teplárenství. Navíc se pod značkou Profitherm vyrábí a distribuují vysoce výkonné spalinové výměníky s výkonem do 2.000 kW.

[Translate to "Slovensky (SK)"] Bomat

Ocenění pro puren a Hanse Bommera

V průběhu let se puren za svou práci těšil četné řadě ocenění. Například v roce 1997 firma získala ocenění „Recycling-Award“ z rukou tehdejší ministryně životního prostřední a dnešní spolkové kancléřky Angely Merkel. BOMAT získal v roce 1995 Oskara za energii. V roce 2004 získal puren ocenění za inovace udělované zemí Bádensko-Würtembersko a ocenění, rovněž za inovace, od profesního spolku pro pěnové plasty. V roce 2007 obdržel diplomovaný obchodník  Hans Bommer spolkový kříž za zásluhy a puren získal cenu Qualitec Award na výstavě Seatec v italské Carraře.  Také rok 2012 přinesl Hansi Bommerovi další ocenění. Získal medaili za zásluhy v hospodářství udělovanou spolkovou zemí Bádensko-Württembersko.

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel: +49 (0)7551 / 80 99 0
Fax: +49 (0)7551 / 80 99 20