https://sk.puren.info/ochrana-dat-sk/
OCHRANA DÁT
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Jméno a kontaktní údaje odpovědného subjektu a zpracovatele osobních údajů

1. Odpovědná organizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování údajů následující odpovědnou organizací:
puren gmbh (dále jen puren)
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Německo
E-Mail: info@puren.com
Tel. +49 7551 80 99 0
Společnost puren, samostatně nebo ve shodě s ostatními, rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jména, kontaktních informací atd.).

2. Organizace pověřená ochranou osobních údajů

Společnost puren stanovila k ochraně osobních údajů externí organizaci:
Právní zástupce Sebastian Schneller
Patentová a advokátní kancelář Daub
Bahnhofstr. 5
88662 Überlingen
Německo
E-Mail: sebastian.schneller@kanzlei-daub.de
Tel. +49 7551 301 999 10

II. Shromažďování a uchovávání osobních údajů jakož i povaha a účel jejich používání

1. Při návštěvě webových stránek

Jestliže navštívíte naši webovou stránku https://sk.puren.com, prohlížeč použitý na vašem zařízení automaticky odešle informace na server našich webových stránek. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. logfile. Bez vašeho zásahu budou shromážděny a uloženy až do automatického smazání následující informace:

 • IP adresa vašeho počítače
 • Datum a čas přístupu
 • Název a adresa URL načteného souboru
 • Webová stránka, z níž byl uskutečněn přístup (odkaz URL),
 • Použitý prohlížeč, popřípadě operační systém počítače a jméno poskytovatele přístupu.

Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • zajištění hladkého připojení webových stránek,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • vyhodnocení zabezpečení a stability systému,
 • pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá ze shromažďování údajů uvedených výše. V žádném případě nepoužíváme shromážděná data pro účely vyvození závěrů o vaší osobě.

Navíc při návštěvě našich webových stránek používáme cookies a analytické služby. Další podrobnosti naleznete v odstavci. IV a V. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

2. Při registraci za účelem odebírání našeho Newsletteru

Pokud jste dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR výslovně souhlasili, používáme vaši e-mailovou adresu, abychom pravidelně zasílali náš informační bulletin. Pro přijetí informačního bulletinu postačí uvedení e-mailové adresy. Doplňkové údaje nejsou shromažďovány nebo jsou dobrovolné. Údaje jsou používány výhradně k zasílání informačního bulletinu.

Odhlášení je možné kdykoli, k tomu můžete použít odpovídající odkaz na konci každého z našich informačních bulletinů. Případně můžete e-mailem odeslat žádost o odhlášení na adresu info@puren.com.

Údaje zadané k nastavení odběru newsletteru budou v případě zrušení vymazány. Pokud nám tyto údaje byly zaslány k jiným účelům a jinde, zůstávají i nadále u nás.

3. Při použití našeho kontaktního formuláře 

Máte-li dotazy nebo jiné požadavky týkající se kontaktu, nabízíme prostřednictvím naší domovské stránky formulář vytvořený právě tomuto účelu. Abychom zjistili, od koho žádost pochází a mohli na ni odpovědět, je nutné uvést jméno, adresu a platnou e-mailovou adresu. Další informace lze poskytnout dobrovolně.

Zpracování údajů za účelem kontaktování se v souladu s čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR děje na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Osobní údaje shromážděné na základě použití kontaktního formuláře budou automaticky odstraněny po uplynutí doby jejich uchovávání.

III. Předávání osobních údajů

K předávání vašich osobních údajů třetím stranám pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže, nedochází.

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, pouze pokud:

 • jste dle § 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR s tímto výslovně souhlasili
 • zveřejnění dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR je nezbytné k uplatnění, pro výkon nebo obhájení právních nároků před soudem a není důvod se domnívat, že máte prvořadý oprávněný zájem na nezveřejňování vašich údajů
 • v případě, že zveřejnění dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c GDPR je také zákonnou povinností
 • je to právně přípustné a podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR je vyžadováno k realizaci smluvních vztahů s vámi.

IV. Cookies

Na našich stránkách používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytvoří a které jsou uloženy na vašem zařízení při návštěvě našeho webu. Soubory cookies nepoškozují zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware.

V cookies se ukládají informace, z nichž každá vede ke spojení s konkrétním používaným terminálem. To však neznamená, že máme okamžitě k dispozici vaši identitu.

Na jedné straně využívání cookies slouží k tomu, aby naše nabídka pro vás byla příjemnější. Používáme například tzv. session cookies, abychom poznali, že jste již na našich webových stránkách jednotlivé stránky navštívili. Po opuštění naší stránky se automaticky odstraní.

Na jedné straně využívání cookies slouží k tomu, aby naše nabídka pro vás byla příjemnější. Používáme například tzv. session cookies, abychom poznali, že jste již na našich webových stránkách jednotlivé stránky navštívili. Po opuštění naší stránky se automaticky odstraní.

Navíc, k optimalizaci uživatelského přístupu používáme také dočasné soubory cookies, které jsou uloženy na vašem zařízení po určitou dobu. Jestliže naši stránku znovu navštívíte, abyste zvažovali využití našich služeb, je automaticky detekováno, že jste již u nás byli a jaké nastavení a úpravy jste provedli, abyste je nemuseli znovu zadávat.

Na druhé straně používáme soubory cookies k statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a jejich vyhodnocení za účelem optimalizace naší nabídky (viz část V.). Tyto soubory cookies nám umožňují při opětovném navštívení našeho webu automaticky zjistit, že jste již u nás byli. Tyto soubory cookies jsou po definovaném období automaticky smazány.

Údaje zpracovávané soubory cookies pro uvedené účely jsou nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů i třetích stran dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby na vašem počítači žádné cookies uloženy nebyly, nebo se před vytvořením nového souboru cookies objevila nápověda. Úplné vypnutí souborů cookies však může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

V. Analytické nástroje/nástroje ke sledování

Následující opatření ke sledování, která jsou používána, vycházejí z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR. Pomocí sledovacích opatření chceme zajistit realizaci založenou na skutečných potřebách a neustálou optimalizaci našich webových stránek. Na druhou stranu využíváme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocení za účelem optimalizace naší nabídky určené pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Za účelem přizpůsobení designu a pokračující optimalizace našich stránek používáme Google Analytics, analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen "Google"). V této souvislosti se vytváří pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookies (viz část IV.). Informace generované pomocí cookies o používání těchto webových stránek, jako je

typ prohlížeče/verze,
používaný operační systém,
adresa URL (dříve navštívené stránky),
název hostitele přístupového počítače (IP adresa),
čas požadavku na server,

jsou přenášeny na server Google v USA a tam také uloženy. Tyto informace slouží k vyhodnocení využívání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetu a používáním internetu pro účely průzkumu trhu a návrhu webových stránek na míru. Tyto informace mohou být rovněž předány třetím stranám, pokud to vyžadují zákony, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data na základě pověření. Za žádných okolností nebude vaše IP adresa sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. IP Adresy jsou anonymní, takže přiřazení není možné (IP maskování). Používaná anonymní funkce zajišťuje, že společnost Google pravidelně zkracuje vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo jiných státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před samotným odesláním do Spojených států.

Instalaci souborů cookies můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě nemusí být plně využívány všechny funkce těchto webových stránek.

Zabránit stažení údajů získaných pomocí cookies a týkajících se vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy.) a zpracování těchto údajů společností Google můžete tak, že nainstalujete prohlížeč s přídavným doplňkem Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Zejména v případě prohlížečů na mobilních zařízeních lze zabránit shromažďování pomocí služby Google Analytics klepnutím na tento odkaz.

Bude nastaven soubor cookies pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu. Cookie opt-out je platné pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uloženo na vašem zařízení. Pokud vymažete soubory cookies v tomto prohlížeči, musíte cookie opt-out znovu nastavit.

Chcete-li se dozvědět více o ochraně osobních údajů v rámci služby Google Analytics, můžete tak učinit například v Centru nápovědy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).

VI. Související práva

Máte právo:

 • v souladu s článkem 15 GDPR požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byla nebo budou vaše data poskytnuta či plánované době uložení, existenci práva na opravy, výmaz či omezení zpracování nebo odpor, existenci práva podat stížnost, informace o zdroji údajů, pokud nebyly shromážděny u nás, a existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplných informací o podrobnostech;
 • v souladu s článkem 16 GDPR okamžitě požadovat opravu nesprávných osobních údajů uložených u nás nebo jejich doplnění;
 • V souladu s čl. 17 GDPR požadovat výmaz osobní údajů, které jsou u nás uloženy, jestliže jejich zpracování není nezbytné za účelem uplatnění práva na svobodu projevu a informací, ke splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajobu právních nároků. 
 • V souladu s čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud rozporujete přesnost informací, pokud je zpracování nezákonné, nicméně vy odmítáte jejich smazání a my již tyto údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění nebo výkonu právních nároků nebo jste podali námitky proti jejich zpracování v souladu s článkem 21 GDPR.
 • V souladu s čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud rozporujete přesnost informací, pokud je zpracování nezákonné, nicméně vy odmítáte jejich smazání a my již tyto údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění nebo výkonu právních nároků nebo jste podali námitky proti jejich zpracování v souladu s článkem 21 GDPR.
 • V souladu s čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud rozporujete přesnost informací, pokud je zpracování nezákonné, nicméně vy odmítáte jejich smazání a my již tyto údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění nebo výkonu právních nároků nebo jste podali námitky proti jejich zpracování v souladu s článkem 21 GDPR.
 • podat stížnost dozorčímu orgánu dle článku 77 GDPR. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí orgán obvyklého místa pobytu nebo místa výkonu práce nebo sídla naší společnosti. Následující odkaz vede k přehledu dozorčích orgánů s uvedením jejich kontaktních údajů:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

VII. Právo na podání námitky

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR, máte právo, v souladu s čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo je námitka podána proti přímé reklamě. V posledním uvedeném případě máte obecné právo na námitku bez specifikace konkrétní situace.

Pokud byste chtěli uplatnit své právo na zrušení nebo námitku, zašlete prosím e-mail na adresu info@puren.com.

VIII. Zabezpečení dat/režim šifrované komunikace SSL/TLS

V rámci návštěvy webu používáme rozšířenou metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obvykle je to 256 bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256 bitové šifrování, použijeme místo toho 128 bitovou technologii v3. V případě, že je jedna stránka našeho webu přenášena jako šifrovaná, poznáte to ze znázornění klíče nebo symbolu zámku v řádku prohlížeče, a to zejména v případě „https: //“ v adresním řádku prohlížeče.

Používáme i další vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu dat proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

IX. Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a jeho znění je z května 2018.

V důsledku dalšího rozvoje našich webových stránek a jejich nabídek nebo v důsledku změněných právních nebo oficiálních požadavků může být nezbytné změnit i toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webových stránkách na adrese https://sk.puren.com/ochrana-dat-sk/

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel: +49 (0)7551 / 80 99 0
Fax: +49 (0)7551 / 80 99 20